Jumat, 17 Januari 2014

CONTOH SURAT KUASA

SURAT KUASA
 Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama              : Siti Zulaikha
Nim                 : 115020205111004
Jurusan          : Manajemen
Fakultas         : Ekonomi dan Bisnis

          
  Dengan ini memberikan kuasa kepada :
  
Nama              : Khansa Islami
Nim                 : 115020201111055
Jurusan          : Manajemen
Fakultas         : Ekonomi dan Bisnis


            Demikian surat kuasa ini saya buat untuk dapat digunakan untuk keperluan Registrasi dan Pengisian KRS.
                                                                                                Malang, 30 Januari 2014
                                                                                               

Penerima Kuasa                                                                         Pemberi KuasaKhansa Islami                                                                                                                     Siti Zulaikha

1 komentar:

Yasin mengatakan...

gak ada contoh surat cinta kah zuleha :D